CVTHNUDF
தொகுப்பு       +91 (0)44 - 2597 4747
1997 - ஆம் ஆண்டு சென்னையில் நாடார் உறவின்முறைகளில் முதன் முதலாக சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியான திருத்தங்கல் நாடார் கல்லூரி சீரிய முறையில் 9.3 ஏக்கர் பரப்பளவில் நிறுவி தற்போது சுமார் 2500 மாணவ மாணவியர்களுடனும் ஆற்றல் நிறைந்த 90-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களுடனும் சிறப்புடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.

மேலும் விவரங்கள் அறிய thiruthangalnadarcollege.org